Create an app record. View and edit app information. After you add an app to your account, you can view and edit the app information and platform version.
my app name

Create an app record. View and edit app information. After you add an app to your account, you can view and edit the app information and platform version.

Xem sản phẩm
- Hoạt động trên cả 2 băng tầng 2.4GHz ~ 5GHz 
 - Có thể hoạt động trên dải kênh từ 1 ~ 161 
 - Độ phủ của sóng trong bán kính lên tới 150 Mét - Scan được toàn bộ mạng wifi ẩn 
 - Áp chế được Wifi chuẩn WPA3 - SAE, WPA2, WPA, OPN và toàn bộ các chuẩn wifi 4G LTE 
 - Khả năng tiêu thụ điện thấp. Chịu được nhiệt độ nóng chảy cao trong điều kiện khắc nghiệt chạy liên tục 18 tiếng mỗi ngày 
 - Tương thích tốt trên máy ảo VMware, Virtualbox, Windows, MacOS, Linux, Raspberry PI
Card Monitor

- Hoạt động trên cả 2 băng tầng 2.4GHz ~ 5GHz - Có thể hoạt động trên dải kênh từ 1 ~ 161 - Độ phủ của sóng trong bán kính lên tới 150 Mét - Scan được toàn bộ mạng wifi ẩn - Áp chế được Wifi chuẩn WPA3 - SAE, WPA2, WPA, OPN và toàn bộ các chuẩn wifi 4G LTE - Khả năng tiêu thụ điện thấp. Chịu được nhiệt độ nóng chảy cao trong điều kiện khắc nghiệt chạy liên tục 18 tiếng mỗi ngày - Tương thích tốt trên máy ảo VMware, Virtualbox, Windows, MacOS, Linux, Raspberry PI

Xem sản phẩm

  - Hoạt động trên cả 2 băng tầng 2.4GHz ~ 5GHz
  
  - Có thể hoạt động trên dải kênh từ 1 ~ 161
  
  - Độ phủ của sóng trong bán kính lên tới 150 Mét
  
  - Scan được toàn bộ mạng wifi ẩn
  
  - Áp chế được Wifi chuẩn WPA3 - SAE, WPA2, WPA, OPN và toàn bộ các chuẩn wifi 4G LTE

  - Khả năng tiêu thụ điện thấp. Chịu được nhiệt độ nóng chảy cao trong điều kiện khắc nghiệt chạy liên tục 18 tiếng mỗi ngày

  - Tương thích tốt trên máy ảo VMware, Virtualbox, Windows, MacOS, Linux, Raspberry PI
Card Wifi Hỗ Trợ Monitor Mode (Kiếm Rồng)

- Hoạt động trên cả 2 băng tầng 2.4GHz ~ 5GHz - Có thể hoạt động trên dải kênh từ 1 ~ 161 - Độ phủ của sóng trong bán kính lên tới 150 Mét - Scan được toàn bộ mạng wifi ẩn - Áp chế được Wifi chuẩn WPA3 - SAE, WPA2, WPA, OPN và toàn bộ các chuẩn wifi 4G LTE - Khả năng tiêu thụ điện thấp. Chịu được nhiệt độ nóng chảy cao trong điều kiện khắc nghiệt chạy liên tục 18 tiếng mỗi ngày - Tương thích tốt trên máy ảo VMware, Virtualbox, Windows, MacOS, Linux, Raspberry PI

Xem sản phẩm
- Hoạt động trên cả 2 băng tầng 2.4GHz ~ 5GHz 
 - Có thể hoạt động trên dải kênh từ 1 ~ 161 
 - Độ phủ của sóng trong bán kính lên tới 150 Mét - Scan được toàn bộ mạng wifi ẩn 
 - Áp chế được Wifi chuẩn WPA3 - SAE, WPA2, WPA, OPN và toàn bộ các chuẩn wifi 4G LTE 
 - Khả năng tiêu thụ điện thấp. Chịu được nhiệt độ nóng chảy cao trong điều kiện khắc nghiệt chạy liên tục 18 tiếng mỗi ngày 
 - Tương thích tốt trên máy ảo VMware, Virtualbox, Windows, MacOS, Linux, Raspberry PI
Card Wifi Hỗ Trợ Monitor Mode (Kiếm Rồng)

- Hoạt động trên cả 2 băng tầng 2.4GHz ~ 5GHz - Có thể hoạt động trên dải kênh từ 1 ~ 161 - Độ phủ của sóng trong bán kính lên tới 150 Mét - Scan được toàn bộ mạng wifi ẩn - Áp chế được Wifi chuẩn WPA3 - SAE, WPA2, WPA, OPN và toàn bộ các chuẩn wifi 4G LTE - Khả năng tiêu thụ điện thấp. Chịu được nhiệt độ nóng chảy cao trong điều kiện khắc nghiệt chạy liên tục 18 tiếng mỗi ngày - Tương thích tốt trên máy ảo VMware, Virtualbox, Windows, MacOS, Linux, Raspberry PI

Xem sản phẩm
Bảng Xếp Hạng Cầu Thủ Toàn Diện Giải Phủi
Bảng Xếp Hạng - Giải Phủi

Bảng Xếp Hạng Cầu Thủ Toàn Diện Giải Phủi

Xem sản phẩm
-Hoạt Động 24/7
-Yêu Cầu: đẹp trai
Người Yêu Giá Rẽ ( Hot Girl Lạnh Lùng Cute)

-Hoạt Động 24/7 -Yêu Cầu: đẹp trai

Xem sản phẩm
- Hoạt động trên cả 2 băng tầng 2.4GHz ~ 5GHz 
 - Có thể hoạt động trên dải kênh từ 1 ~ 161 
 - Độ phủ của sóng trong bán kính lên tới 150 Mét - Scan được toàn bộ mạng wifi ẩn 
 - Áp chế được Wifi chuẩn WPA3 - SAE, WPA2, WPA, OPN và toàn bộ các chuẩn wifi 4G LTE 
 - Khả năng tiêu thụ điện thấp. Chịu được nhiệt độ nóng chảy cao trong điều kiện khắc nghiệt chạy liên tục 18 tiếng mỗi ngày 
 - Tương thích tốt trên máy ảo VMware, Virtualbox, Windows, MacOS, Linux, Raspberry PI
Card Wifi Hỗ Trợ Monitor Mode (Kiếm Rồng)

- Hoạt động trên cả 2 băng tầng 2.4GHz ~ 5GHz - Có thể hoạt động trên dải kênh từ 1 ~ 161 - Độ phủ của sóng trong bán kính lên tới 150 Mét - Scan được toàn bộ mạng wifi ẩn - Áp chế được Wifi chuẩn WPA3 - SAE, WPA2, WPA, OPN và toàn bộ các chuẩn wifi 4G LTE - Khả năng tiêu thụ điện thấp. Chịu được nhiệt độ nóng chảy cao trong điều kiện khắc nghiệt chạy liên tục 18 tiếng mỗi ngày - Tương thích tốt trên máy ảo VMware, Virtualbox, Windows, MacOS, Linux, Raspberry PI

Xem sản phẩm
Create an app record. View and edit app information. After you add an app to your account, you can view and edit the app information and platform version.
What is yourapp name?

Create an app record. View and edit app information. After you add an app to your account, you can view and edit the app information and platform version.

Xem sản phẩm